Akten

Akten

 
In de registers van de Burgerlijke Stand kun je akten vinden met gegevens over geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Bij de huwelijken hoorden ook de huwelijkse bijlagen. Dat waren papieren die het bruidspaar moest inleveren voordat ze konden trouwen. Vroeger waren er ook nog registers van akten van huwelijksaan- en afkondigingen. Oude registers van de Burgerlijke Stand worden bewaard in archieven. Ze zijn pas openbaar (vrij in te zien door iedereen) na een bepaalde periode. Geboorteakten zijn na 100 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar en akten van overlijden na 50 jaar. Dat heeft te maken met bescherming van privacy van ons allemaal.

 

Opdracht I

In geboorteakten staan de gegevens van het kind en de ouders. Soms is de vader onbekend, dat wil zeggen dat de moeder (of de familie van de moeder) niet weet wie de vader van het kind is, of dat niet wil zeggen. Alléén dan kreeg het kind de achternaam van de moeder. Vaak trouwde de vader achteraf nog met de moeder en dan werd het kind ‘gewettigd’ of ‘ge-echt’. Dat betekent dat de vader het kind erkende als zijn kind. Het kind kreeg dan alsnog de achternaam van de vader. Als de moeder met een andere man dan de vader trouwde, kon die man het kind van de moeder erkennen als zijn eigen kind. Dan kreeg het kind zijn achternaam.
 
Ga naar de akten van geboorte uit jouw provincie.

Schrijf op wie de geboorte van het kind komt aangeven. Dat kan de vader zijn, een familielid of kennis van een van de ouders, de vroedvrouw of een gemeenteambtenaar. Is er een kind bij dat de achternaam van de moeder krijgt?

 

Opdracht II

Als een man en een vrouw wilden trouwen moesten ze verschillende papieren inleveren. Beiden moesten een kopie van hun geboorteakte inleveren. De man moest een bewijs inleveren dat hij zijn dienstplicht voor de nationale militie (militaire dienst) had vervuld, en als een of beide ouders van bruid en bruidegom waren overleden, moest het aanstaande echtpaar daarvan bewijzen overhandigen. Tot slot moesten bewijzen ingeleverd worden dat het huwelijk was aangekondigd. Als die papieren die bij de huwelijksakte horen heten samen: huwelijkse bijlagen. Meestal wordt in de huwelijksakte genoemd welke papieren het bruidspaar heeft ingeleverd.
 
Ga naar de akten van huwelijk uit jouw provincie.

Schrijf per akte op welke huwelijkse bijlagen het bruidspaar heeft ingeleverd.

 

Opdracht III

In de overlijdensregisters staan gegevens van mensen die in de gemeente overleden zijn. Als er iemand in de gemeente was overleden die niet in die gemeente woonde, dan werd een bericht gestuurd naar de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de overledene. Daar werd de overledene ook nog een keer ingeschreven in het overlijdensregister in zijn eigen woonplaats. Dit gebeurde vaak tijdens een oorlog of een watersnood. Maar het kon ook gebeuren als iemand een wandeling maakte, ongemerkt de gemeentegrens passeerde en in een andere gemeente overleed door bijvoorbeeld een hartstilstand of een dodelijk ongeluk.
 
Ga naar de akten van overlijden uit jouw provincie.

Schrijf op in welke plaats de overledene is overleden. Noteer of dat ook de woonplaats van de overledene was of dat de overledene eigenlijk ergens anders woonde.
 

Copyright © 2011-2024 AllemaalOpPapier