Allemaal op papier

Allemaal op papier!

 

Op deze website gaat het over de akten van de Burgerlijke Stand. Deze akten worden bewaard in het archief zodat je ze kunt gebruiken voor onderzoek. Veel gegevens uit de Burgerlijke Stand staan op internet. Als je informatie over je familiegeschiedenis zoekt, ga je naar een archief of je zoekt digitaal via internet.

 

Vroeger moest je in archiefinstellingen zoeken in boeken en documenten. Daarna verscheen er veel informatie op microfiches. Kijk maar eens naar dit filmpje.
 
Vervolgens werden veel bestanden gedigitaliseerd: foto┬┤s, documenten, filmpjes en geluidsfragmenten. Dat kun je hier zien.
 
Weet jij hoeveel archieven er eigenlijk zijn in Nederland? Kijk maar eens op deze kaart. Maar hoe weet je nu in welk archief de gegevens van jouw stad of dorp bewaard worden? Dat kun je opzoeken in deze lijst. Je vult de naam van je woonplaats in en daarachter verschijnt het bijbehorende archief. Kijk maar eens of je jouw woonplaats kunt vinden!

Copyright © 2011-2024 AllemaalOpPapier