Toelichting docenten

Toelichting docenten

 
Verantwoording
Het onderwijsproject ´Allemaal op papier. Akten van de Burgerlijke Stand´ sluit aan bij de kerndoelen over bevordering van burgerschapsparticipatie en het werken met historische bronnen.

 
Hoofddoel
Het op een overzichtelijke manier beschikbaar stellen van archiefmateriaal waarmee de toegankelijkheid van historische bronnen voor de bovenbouw van het primair onderwijs en eerste klas van het voortgezet onderwijs wordt vergroot.

 
Doelstellingen
Leerlingen en individuele kinderen:
– krijgen informatie over de Burgerlijke Stand
– maken kennis met diverse gerelateerde onderwerpen
– oefenen onderzoeksvaardigheden
– maken gebruik van authentieke historische bronnen

 
Doelgroep
Dit onderwijsproject is ontwikkeld voor het niveau van de bovenbouw van het primair onderwijs en de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

 
Toepassing
De website is bedoeld voor klassikaal gebruik met behulp van het digitaal schoolbord.

 
Leervisie
Het onderwerp Burgerlijke Stand komt aan bod tijdens diverse geschiedenislessen in het primair- en voortgezet onderwijs. Met het programma ´Allemaal op papier. Akten van de Burgerlijke Stand´ kan de docent het thema toelichten. In dit lespakket hoeft de docent met zijn klas geen strakke leerroute te volgen. Op de homepage van de website staat een algemene inleiding en van daaruit kan de docent zelf bepalen welke thema´s hij behandelt. Het materiaal staat klaar, maar is niet gebonden aan een bepaalde volgorde.

 
Werkwijze
De docent behandelt dit thema klassikaal. Via de pictogrammen en de tabbladen kan de docent zelf kiezen welk onderwerp hij behandelt en in hoeverre hij het materiaal wil gebruiken.

 
Opdrachtenbladen
Bij elk van de acht onderwerpen staan drie vragen/opdrachten. De antwoorden op de vragen kunnen klassikaal gezocht worden, maar de docent kan ook gebruik maken van onderstaande opdrachtbladen per vraag/opdracht.

opdrachtenblad-I
opdrachtenblad-II
opdrachtenblad-III

 
Kwartierstaat maken
Een mogelijke verwerkingsles kan zijn: maak een stamboom of een kwartierstaat. In een stamboom staan gegevens van een familie met dezelfde achternaam. Een kwartierstaat is een overzicht van de voorouders van een persoon. In opdracht van het Regionaal Archief Tilburg maakte illustratrice Geertje Aalders door middel van knipkunst een bijzondere prent van een kwartierstaat. Met toestemming van het Tilburgse archief mag de kwartierstaat gebruikt worden voor deze educatieve website. De docent kan de kwartierstaat uitprinten zodat de leerlingen hun eigen voorouderoverzicht kunnen maken tot in de zesde generatie (beginnend bij de leerling zelf). Als klad- of oefenblad kan gebruik gemaakt worden van het schetsmodel, een vereenvoudigde versie van de kwartierstaat. Hieronder staan: de kwartierstaat, het schetsmodel en een handleiding voor het invullen van de kwartierstaat.

Kwartierstaat origineel
Kwartierstaat schetsmodel A3
Handleiding kwartierstaat

 
Les in archief of bibliotheek
Een mogelijkheid is om deze les in het archief of in de bibliotheek te organiseren. Zo kan de archief- of bibliotheekdocent de les introduceren met behulp van computer en beamer. Daarna kunnen de leerlingen zoeken in boeken en/of archieven. Vraag bij het archief of de bibliotheek naar de mogelijkheden.

 
Landelijke canon van de vaderlandse geschiedenis
Dit programma sluit aan bij de landelijke canon Entoen.nu / De Franse tijd

Copyright © 2011-2024 AllemaalOpPapier