Franse tijd

Franse tijd

De periode van 1795 tot 1813 noemen we de Franse Tijd. Van 1810 tot 1813 behoorde Nederland zelfs tot het Franse Keizerrijk. De keizer van Frankrijk was Napoleon Bonaparte (1769-1821). Hij was aanvoerder van veel veldslagen in Europa en in het Midden-Oosten. Tot 1815 was keizer Napoleon I de machtigste man van Europa. In de Franse Tijd werden veel veranderingen ingevoerd, zoals de burgerlijke stand, het burgerlijk wetboek, de dienstplicht, het metrieke stelsel en rechts rijden. Ook werden de standen afgeschaft: alle burgers waren sindsdien voor de wet gelijk en hadden dezelfde rechten en plichten.

 

Opdracht I

In de registers van de burgerlijke stand worden per gemeente alle geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens opgeschreven. Je kunt in de registers veel informatie vinden voor stamboomonderzoek: de geschiedenis van een familie.

Ga naar deze huwelijksakte uit Friesland
Schrijf op wat de leeftijden van de bruid en bruidegom zijn.
Wat vind jij hiervan?

 

Opdracht II

In de Franse Tijd werd ook de dienstplicht ingevoerd. Er werd geloot welke jongens in het Franse leger moesten dienen. Na de Franse Tijd gold die loting voor de nationale militie, het Nederlandse leger. In 1938 werd de loting afgeschaft. Alleen jongens moesten in dienst, meisjes hoefden dat niet. Vanaf 1813 bestond de landmilitie uit vrijwilligers en ingelote dienstplichtigen. Als een jongen wilde trouwen werd er gevraagd of hij zijn plicht bij de nationale militie had voldaan. Daarvan moest hij een bewijs inleveren.

Kijk eens op deze akte. Het bruidspaar heeft bij het huwelijk verschillende akten voorgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Eén daarvan gaat over de Nationale Militie. Heeft de bruidegom hieraan voldaan?

 

Opdracht III

In de Franse Tijd werden de de meeste akten van de burgerlijke stand in het Frans geschreven. Zelfs namen werden ‘verfranst’. Hier zie je een goed voorbeeld daarvan. Er waren ook gemeenten die de akten vanaf het begin in het Nederlands schreven. Na de Franse Tijd werden overal in Nederland de akten in het Nederlands geschreven.

Tot welk jaar denk je dat de akten in het Frans geschreven zijn?
Waarom denk je dat?

Copyright © 2011-2024 AllemaalOpPapier